nim

Dette er et veldig enkelt spill for to spillere. Etter tur velger hver spiller å plukke opp enten en, to, eller tre klinkekuler fra en felles haug. Målet med spillet er å ta den siste klinkekulen! AI-en begynner.

 ?